Kadra naszego przedszkola

Barbara Mikrut

Dyrektor i właściciel

Ukończyła resocjalizację na UJ, następnie studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz organizacji i zarządzania oświatą na AP w Krakowie. Od 25 lat pracuje w przedszkolu specjalnym, przez 10 lat pełniła funkcję dyrektora Przedszkola Specjalnego nr 100 w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w organizowaniu opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym.

Nauczyciele

Joanna Smakosz

Joanna Jarzębska

Nauczyciel

Absolwentka Resocjalizacji, aktualnie w trakcie podnoszenia swoich kwalifikacji uczęszczając na studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika. Ukończyła kursy Wychowawcy kolonijnego, MAKATON oraz Terapia karmienia. Swoją wiedzę wykorzystywała i pogłębiała podczas wolontariatu, odbywając praktyki. W wolnym czasie udziela się w Fundacji „Szkoła bez Barier” na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami. Interesuje się fotografią, muzyką i psychologią.

Izabela Smaroń

Izabela Smaroń

Nauczyciel, psycholog

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Obecnie kończy studia podyplomowe z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością zdobywała m.in. poprzez liczne praktyki zawodowe oraz pracę w przedszkolu specjalnym.

Specjaliści

Magdalena Strzelczyk

Magdalena Strzelczyk

SI

Jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyła studia pierwszego stopnia z pedagogiki specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna, następnie ukończyła studia magisterskie ze specjalnością: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Posiada kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii metodą SI. Aktywnie uczestniczyła w wielu wolontariatach na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie

Paulina Krawczyk

Paulina Krawczyk

Logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyła studia wyższe z zakresu filologii polskiej, specjalność-logopedia. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w jednym z krakowskich przedszkoli dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, licznych praktyk, a także wolontariatu (między innymi z ramienia MOPS w Krakowie). Brała udział w szkoleniu z metody MAKATON (I. stopień) oraz w dwustopniowym szkoleniu z zakresu diagnozy i terapii ręki. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne w żłobku oraz przedszkolu.

Diana Buszydło

Diana Buszydło

Logopeda

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Studia pierwszego stopnia ukończyła na kierunku filologia polska, specjalność: logopedia. Obecnie jest studentką logopedii w Uniwersytecie Jagiellońskim (studia magisterskie). Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk oraz wolontariatu w wielu placówkach: od żłobka przez szkołę, gabinet prywatny czy PCK, po PCRF Votum.

Sylwia Wota

Sylwia Wota

Fizjoterapeuta, SI

Ukończyła studia magisterskie na wydziale Rehabilitacja Ruchowa na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.Posiada przygotowanie pedagogiczne.Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie,a także studia podyplomowe z zakresu Sztuki. Jest certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej I i II stopnia.Pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Krakowie jako wychowawca oraz w zespole WWR jako rehabilitant oraz terapeuta SI. Od 2 lat pracuje również w przedszkolu specjalnym.Współprowadzi grupę teatralną SIGMA działającą w SOSW nr 2.